Medyum

Medyumluk; anlamı bakımından birçok kişinin taşıyamayacağı, layıkıyla yerine getiremeyeceği paranormal olayları sönümleyebilme ilmi, vazifesi ya da yeteneğidir. Aslında birçok kişi bu yeteneğin, ilmin ya da vazifenin kedisinde olduğunu söylese de ne yazık ki bu piyasada da bunu kötüye kullanan dolandırıcı sayısı çoktur. Gerçek medyumlar bunlarla son dönemde çetin bir mücadele içine girmişlerdir.

Hemen Ara

Sahte medyumlar ilmin kendilerinde olduğundan bahsetmekte, büyüleri yapıp sonuçlarından kendini sıyırmaktadır. Büyü birçok kişinin hayatının çeşitli alanlarında istediklerini elde etmek için başvurdukları yollardan biridir.

Birçok çeşidi vardır ve büyünün hakikatli olup nihayete ermesi için de hocanın ya da medyumun iyi seçilmesi gerekmektedir. Her medyum her büyüyü yapamamakta ya da sorumluluğu altına girememektedir. Dolayısıyla her büyüyü yaparım diyen medyumlar aslında dolandırıcı olabilir. Bu yüzden dikkatli olmakta ve karşıdakini dinleyerek kelimeleri özenli seçmekte fayda vardır.

Ünlü Medyumlar Hangileridir?

Medyum olarak kendini tanıtan birçok kişi vardır. İyisi insanlara yardımcı olmaya çalışırken kötüsü de para koparma peşindedir. Her medyum işini ne yazık ki iyi yapamamaktadır. Ancak son dönemlerde adından çokça bahsettiren ünlü medyum Özgür Mustafa yaptığı işlerle göz doldurmaktadır. 20 seneden beri insanlara hem yurt içinde hem de yurt dışında yardımcı olarak onların çeşitli sorunlarına çözüm getirmektedir. Unutulmamalıdır ki en iyi medyum karşısındaki insanı en iyi dinleyen ve sorununu tamamen ortadan kaldırmak için hakiki ilim ile mücadele edendir. Her medyum ne yazık ki bunları hakkıyla yapmamaktadır. Ayrıca gerçek medyumlar ün kazanmak ya da insanların gözlerini boyamak yerine onları düze çıkarmak için uğraşmalıdırlar.

Medyum Kimlere Denir?

Medyumlar geçmiş ile gelecek arasında adeta köprü görevi üstlenmektedir. Bu aslında oldukça ağır bir vazifedir ve bunu başarmak için ciddi ilim gerekmektedir. Paranormal olaylar her insanın hayatında en az bir defa da olsa yaşadığı ya da karşılaştığı olaylar silsilesidir. Hayatı her anlamı ile etkileyen paranormal ya da psişik olaylar birçok kişinin de huzurunu kaçırmaktadır. Diğer alemlerde yaşadığına inanılan ya da var olduğu dini kaynaklarda belirtilen yaratıkların da farklı durumlarından etkilenen insanlar da vardır.

İşte tüm bu olayları teker teker ya da toplu olarak çözümlemeyi başaran, ilmini konuşturan insanlara medyum denmektedir. Medyum ne demek sorusunun açık cevabı budur. Hastalık, çeşitli varlıklardan korunma, sıkıntıdan feraha kavuşma, aşk ya da ayrılık gibi çoğaltılabilecek şeyleri ilimleri ile düzene sokmaya çalışmaktadırlar. Sonuç olarak da bu gibi sıkıntıları çözebilen kişiler de gerçek medyum olarak anılmaktadır.

Neden Medyum Seçiminde Dikkatli Olunmalıdır?

Medyum seçiminde dikkatli olmak kişinin hayatı için çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki medyumluk öyle basite alınabilecek olguları taşımamaktadır. Yaptırılacak olan her işlem önem taşımaktayken bazı işlemler ise hayati önem taşımaktadır. Ülkemizde medyumlara daha çok büyü yaptırmak ya da çözmek isteyenler başvurmaktadır. Büyünün de çeşitli türleri olduğu gibi ne yazık ki ölüm için, hayatın kararması için, kara sevda için ve daha çoğaltılabilecek olumsuz manada birçok büyü bulunmaktadır. Bu büyüleri hem yaptırmak hem de çözmek tahmin edildiğinden çok daha güçtür. Bu büyüler genellikle ağır şekillerde yapılmaktadır.

Eğer farklı din mensupları da bu büyüleri yapmışsa çözmek daha da zor olacaktır. Ama sıkıntı bununla kalmamaktadır. En büyük problem büyünün hatalı yapılması ya da hatalı çözüme kavuşturulmasıdır. Hatalı yapım karşıdaki insanı feci şekilde ölüme bile götürebilirken hatalı çözüm de ölümden beter durumlara sokabilmektedir. Hayattaki her şeyini kaybetmek, aklını yitirmek ya da kişinin kendi eliyle farkında olmadan kendine sürekli zarar vermesiyle devam etmektedir. Dolayısıyla işin hakikatini doğuştan yetenekli ve alim bir medyuma ya da hocaya söylemekten kaçınmamalı, işlemi hakkıyla yerine getireceğinden emin olunmalıdır.

Medyumlar Hakkında Çeşitli Önyargılar

İnsanlar arasında ne yazık ki medyumlara karşı bir önyargı bulunmakta ve bu konuda çirkin ithaflar yapılmaktadır. Unutulmamalıdır ki her meslekte olabileceği gibi bu meslekte de insanları dolandıran kişi sayısı çoktur. Ancak işini hakkıyla yerine getirenlerin de böyle ağır söylemler altına sokulması yanlıştır. En büyük önyargılardan biri medyumun yalan söylediği ya da dolandırıcı olduğuna inanılmasıdır. Bu en büyük hatadır.

Medyumlar ilimleriyle kişileri kendilerine bağlamayı başarmaktadır. Ancak önyargıyla yanına giden kişiye ise kendini inandırmak zorunda olmadığını da gerçek medyum bilmektedir. Çünkü zaten kendi yaptığı işler ortadadır ve kimseyi buna inandırmak zorunda değildir. Diğer bir önyargı ise filmlerde görüldüğü gibi korkunç ortamların ya da kasvetli yaşamların olmasıdır. Aslında öyle bir ortam ya da yaşam yoktur. Medyumlar da herkes gibi insandır ancak sorumluluğu fazladır. Verdiği sözler, karşısındakini kurtarma isteği gibi sorumlulukların yanı sıra yaptığı işi para kaynağı olarak görmeme hakikati bilen medyumların işidir.

Medyumlar Hakkında Şikayetler

Elbette ki medyumlar hakkında da şikayet bulunmaktadır. Hatta dolandırıcının bu kadar çok olduğu bir meslek dalında şikayetler kat be kat artmaktadır. Her geçen gün kendini medyum olarak ortalıkta söylemler yapan, işi paraya döken, insanları kandırmaktan ve kolay işlemleri gerçekleştirip zorlardan kaçınan kişiler artmaktadır. En büyük şikayetler ise büyülerin yapılamamasından ve tutmadığından yanadır. Büyüleri yapmak her medyumun yapabileceği şey değildir. Medyum çoğu büyüyü gerçekleştirebilir.

Tabi ki her büyü tutmayabilir ancak büyüyü bilen ilim sahibi kişinin yapması ile dolandırıcının yapması bir değildir. Büyüyü yapan kişi ilim sahibi biriyse ne yapılması gerektiğini, büyünün neden tutmadığını ya da tesir etmediğini kolaylıkla tahmin edebilmektedir. Ayrıca ak işlemlere ihtiyaç duyup ek para da talep etmemektedir. Oysa ki dolandırıcılar büyünün zaten tutmayacağını bilmekte kişiye ek büyüler işlemler için baskı yapmakta ve en sonunda karşısındakini bezdirmektedir. Bu durumda da insanların medyumlara olan ilgisi elbette ki kırılmakta ve şikayetler çoğalmaktadır.

Medyumlara Nasıl Ulaşılmalıdır?

Medyumlara ulaşmak eskisi kadar güç değildir. Teknolojinin gelişmesi elbette bu alanı da olumlu etkilemiştir. Aranan medyumun adı biliniyorsa ulaşmak çok daha kolay olacaktır. Bu arada arama motoruna medyumun adı yazıldığında hakkında birçok bilgi edinilebilmektedir. Ünlü medyumlar hakkında bu bilgilere kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

Medyum Özgür Mustafa hem internet sitesiyle hem de telefon numarasıyla kolaylıkla ulaşılabilen en ünlü medyumdur. Öncelikle sitede yer alan numara aranıp bilgi alınmalı ve detaylar ondan sonra görüşülmelidir. Böylece hem karşılıklı güven ölçülmüş hem de ön bilgi alınmış olacaktır.

Medyum Özgür Mustafa ve İşlemleri

Her insan bir işe kalkışmadan mutlaka dua istemekte ve manevi bir arayışa girmektedir. Bu arayışın arkasında iç huzur yatmaktadır. İç huzuru bulabilmek için de ilim gerekmektedir. Medyum Özgür Mustafa huzurun perde arkasını çözümlemekte en iyiler arasındadır. Yaptığı işlemler arasında soğutma büyüsü, papaz büyüsü, bağlama büyüsü, geri getirme büyüsü ve aşk büyüsü bulunmaktadır. Bu işlemler sıklıkla yaptırılanlardır.

Medyumluk mesleği kolaylıkla herkesin yapabileceği şey değildir. Dara düşen insanlara yardım etmek büyük sorumluluk gerektirmektedir. Hem sonuçlarına hem de yapımına dikkat etmekte fayda vardır ve takip etmek gerekmektedir. Dolayısıyla işinin ehli olan Medyum Özgür Mustafa kimseyi yarı yolda bırakmamakta ve tüm işlemlere özen göstermektedir.

Büyü Türleri

Büyü, oldukça eski zamanlardan gelen bir olgudur. Babil halkında günümüze kadar ulaşan büyü, göremediğimiz varlıklar ile iletişim kurma, yıldızlara inanma, güneşe tapma yada bunlar ile iletişim kurabilmeyi amaçlar. Daha sonra Mısır halkı Güneş ve yıldızları kullanarak büyü yapmak konusuyla ilgilenmiştir.

Büyü konusu tam anlamıyla aslında Yahudi halkı ile gelişti. Cin çıkartma, ruh çağırma, Kötü ruhları esir alma, efsun ve sihir yapma gibi büyü olayları Yahudi’ler tarafından bir basamak daha ileriye taşındı denilebilir.

Günümüzde ise bu konular ile uğraşanlar, genel olarak medyumlardır. Medyum Özgür Mustafa gibi güvenilir medyumların dışında, hatırı sayılır sayıda insanların duygularını ve parasını sömüren bir çok medyum diye geçinen insanlarda vardır. Bu tip dolandırıcılara dikkat etmek gerekir. Medyum Özgür Mustafa’nın yaptığı başarılı büyü türlerine şöyle bir göz atabiliriz.

AŞK BÜYÜSÜ

Aşk Büyüsü
Aşk Büyüsü

Aşk büyüsü, adından da anlaşılabileceği gibi birine aşık bir insanın baş vurabileceği bir büyüdür. Aşk büyüsünün de çeşitleri vardır. Birini kendine aşık etme, yada başkasına aşık etme gibi aşk büyülerini yatırmadan önce medyum Özgür Mustafa gibi işin ehli medyumlar ile muhatap olmalıyız. Aksi taktirde aşk büyüsü doğru sonuç vermez ve kişi sıkıntıya düşer.

Büyünün temeli zaten belirlenen kişiye bağlanma, mutlu olma temalıdır. Genelde aşk büyüsüne başvuranlar karşılıksız aşk yaşayanlardır. Oysaki aşk büyüsünü evli olduğu eşine bile yaptıranlar vardır. Sevdiğiniz insanın size karşılığını misli ile vermesi çok hoş bir durumdur elbette. İşini iyi yapan bir medyum bu durumu hiç sıkıntısız atlatmanıza yardımcı olacaktır.

Bu tip büyüler sonuç bakımında olumlu büyülerdir. İnsan iradesine etki etseler de, sonuç odaklı bakıldığında mutluluk getirdiği söylenebilir.

GERİ GETİRME BÜYÜSÜ

Geri getirme büyüsüne başvuran kesim, genellikle sevdikleri tarafından terk edilenlerdir. Bunun dışında kendi isteğiyle ayrılıp daha sonra pişman olanlarda geri getirme büyüsü arayışlarına giderler. Sevdiğini bir türlü dönmesine ikna edemeyenler, ”ne yapsam olmuyor” gibi düşünüp umutsuzluğa kapılanlar son çare hep geri getirme büyüsüne baş vururlar ve işinin ehli medyumlar sayesinde amaçlarına ulaşırlar.

Geri getirme büyüsü, aradaki mesafenin uzaklığı ne kadar olursa olsun, ne kadar olumsuz şartlar yada çiftin arasında ki kavganın büyüklüğü ve ayrılama nedenin çok önemli olması büyünün sonucuna etki etmez. Mesafenin yada sorunun hiç bir önemi yoktur. Geri getirme büyüsü hakkında medyumlar bir çok yönteme başvururlar. Ancak en kesin sonuç alınabilen yöntem, geri gelmesi istenen kişinin, anne, baba isimlerini ve bir resmini yada şahsi eşyasını alıp geceleri 2 veya 3 hafta kadar özel bir dua okunması şeklinde olur. Hedefteki kişi bu zaman zarfında büyünün etkisine girer.

Medyumlar tarafında özel dua ve işlemler sonucunda istenilen verim alınabilen geri getirme büyüsünde en önemli olan konu, büyünün medyum Özgür Mustafa gibi iyi bir medyum tarafından yapılmasıdır. Aslında burada medyumların yaptığı iş sevgiyi geri getirme üzerinedir. Önceden var olan bir sevginin olması gerekende daha önce geri gelmesi adına yapılan geri getirme büyüsü kalıcılık bakımından da uzun bir büyüdür.

BAĞLAMA BÜYÜSÜ

Bağlama büyüleri amaç olarak olumlu büyülerdir. Genelde kadınların kocalarıyla daha mutlu bir birliktelik yaşamak için tercih ettiği bir büyü şeklidir. Ak büyüler arasında yer alır. Kopuk aileler, mutsuz ve birlikteliği bozulmuş, yapısı yıpranmış aileler için çok iyi bir çözüm olan bağlama büyüsü yapıldıktan sonra, hiç bir şey olmamışçasına mutlu bir yaşam mümkündür.

Her ne kadar iyi niyet ile yaptırılmış olsa da, yanlış medyumlar tarafından yapılan bağlama büyüsü ters tepkilere, aşırı bağlanmaya ve bu yüzden kavgalara neden olabilir. Bu durumlarda büyü bozdurma işlemi yapılması gerekir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında yine işinin ehli kişilere başvurmak gerekir.

Uzun süre birlikte yaşamak, evlenmeden aynı evi paylaşmak günümüzün gerçeklerinden. Bu gerçeklerin getirdiği en önemli olumsuzluk kişilerin tek taraflı yada çift taraflı olarak birbirinden soğumaları konusudur. Ayrıca, sevmeden evlenenler, yani görücü usulü ile evlenenler bir zaman sonra birbirlerine olan ilginin azalması durumunu yaşarlar. Böyle bir durumda eski güzel zamanlara dönmek için bağlama büyüsüne başvurulabilir.

SOĞUTMA BÜYÜSÜ

Birbirlerine deli gibi seven, çok güzel bir birlikteliği olan ve herkesin özenerek aktığı çiftler nasıl olur da bir anda mutsuz ve sorunlu hatta ayrılığa kadar gidebilen bir durum içine girer. Belkide böyle bir durumda sorun bilinmeyen bir yerdedir. Soğutma büyüsü, iki kişi arasında ister karşıt cins ister hem cinsler arasında soğukluğu sağlamak için yapılır.

Çok güçlü bir büyüdür. En sağlam evlilikleri, arkadaşlıkları bile bir anda terse çevirebilir. Tabi etkili bir büyü için medyum Özgür Mustafa gibi işin yöntemini iyi bilen medyumlar tarafından yapılabilir. İyi bir bilgi ve beceri isten soğutma büyüsü manevi bir işlemdir. Soğutma büyülerinden kişinin şahsi eşyalarından ve bedensel materyallerinden faydalanılır. Yapılan işlemlerden sonra büyünün gücünün arttırılması için yapılacak duaların seçimi çok önemlidir. Yapılan büyü hemen etkisini göstermez. Soğutma büyüsü sabır isteyen bir büyü şeklidir.

Soğutma büyüsü etkisini kişinin üzerinde göstermeye başladığında, hissedilen aşk, sevgi, saygı gibi duygular bir anda yok olur. Ne olduğunu anlamadan kişiler birbirlerinden uzaklaşır. Daha sonra iyice aradaki mesafe uzaklaşır ve ayrılığa kadar gider.

Soğutma büyüsünü sadece iki kişinin arasını bozmanın dışında da yapan medyumlar mevcuttur. Örneğin; bir kişiyi kötü bir alışkanlığından soğutmak veya işinden soğutmak gibi durumlarda da soğutma büyüsüne başvurulabilir. Yani burada önemli olan büyüyü yapan kişinin becerisidir. Gerekli yetenek, beceri ve ön görüsü olmayan medyum hayatınızı altüst edebilir. Bu nedenle, hangi büyü için olursa olsun karar verirken gideceğiniz medyuma özen göstermelisiniz.

PAPAZ BÜYÜSÜ

Büyüler kara ve ak büyü olmak üzere ikiye ayrılır. Aş büyüsü, bağlama büyüsü gibi büyüler ak büyü kategorisinde yer alır. Bu tip büyüler insana zarar vermek amaçlı değillerdir. Ancak kara büyüler böyle değildir. Kayıp vermeye yönelik, ölümle sonuçlanabilen büyülerdir.

Kara büyülerden olan papaz büyüsü, en tehlikeli büyü şeklidir. Papaz büyüsünde amaç, büyü yapılan kişiye zarar vermektir. Birçok alanda papaz büyüsü vardır. Eşyalar, kişinin saç teli, tırnak tanesi veya derisinin bir parçası kullanılarak yapılır. Örneğin, cinsel yaşamı etkilemek için yapılan büyüde çakı kullanılır. Çakı açılmadık çiftin cinsel hayatı düzene giremez.

Papaz büyüsü için kişiden alınan parçalara, 3 gece boyunca mukaddes kitaplardan alınan tılsımlı sözcükler okunur. Ancak papaz büyüsünde bu sözcükler belli bir nağme ile tersten okunur. 3 gün sonunda okunan parça toprağa gömülür.

Papaz büyüsü adından anlaşılabileceği gibi papazlar tarafından yapıldığı düşünülür. Ancak günümüzde sağlam işinin ehli, becerikli medyumlar tarafından da yapılmaktadır. Büyüyü yapmak ve bozmak, üst düzey bir bilgelik işidir. Büyüyü bozmak için genelde Felak suresi okunur. Ancak sureyi okuyan kişinin ehil kişi olması gerekir.

İslam dini büyüyü inkar etmemiştir. Büyünün varlığı gerçektir. İnsanlar üzerinde etkisi herkes tarafından görülmüş ve kanıtlanmıştır. İyi amaçla ve medyum Özgür Mustafa gibi işinin ehli olan medyumlar tarafından kullanılan her büyü yararlı denilebilir.