Büyü Nedir?

Maddi veya manevi yönden kendisine çıkar sağlamaya çalışan ve aynı zamanda da karşı tarafı zarara uğratmaya çalışılan, doğaüstü ve kötü yönteme büyü denmektedir. Büyünün ne olduğunun en net cevabı bu şekilde verilmektedir.

Büyü nedir sorusunda en çok merak edilen, büyünün tarihidir. Büyünün tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak kim tarafından ilk kez yapıldığı bilinemeyen bir durumdur. Semavi kaynaklı tüm dinlerin hepsinde, büyü yapmak ve yaptırmak yasaklanmıştır. İslamiyet’te de büyü yapmak haram kılınmış ve yapan, yaptırılmasını isteyen kişiler lanetlenmiştir.

Büyü nedir sorusunda bir diğer merak edilen konu ise, büyünün hangi zamanlara dayandığıdır. Büyü ve sihir, geçmişten günümüzü kendisini korumayı başarmıştır. Bunda, büyücülerinde etkisi büyüktür. Eski zamanlarda büyü yapan kişilere, büyücü veya cadı denilmekteydi. Ancak günümüzde daha farklı isimleri bulunmaktadır. Bu isimler, klirvoyant ve bakımcıdır.

Büyü ve Büyülerin Tarihi

Büyünün tarihçesi içerisinde, doğuş yeri olarak Babil İmparatorluğu genel olarak, tarihçileri tarafından kabul görmüş bir rivayettir. Tarih kaynaklarına bakıldığında, Babil halkının ruhani varlıklara ve meleklere ibadet ettikleri görülmüştür. İslamiyet’ten önce büyücülük, Rumlarda, Araplarda, Mısırlılarda ve Hintlilerde yaygın olarak yapılan bir işti. Özellikle Hz. Musa döneminde, büyücülük halk arasında itibarı olan bir meslekti. Türklerde ise, Şamanizm’den gelen gelenek ve inancın etkisiyle büyü yapımı, fal baktırma, peri ve cin çağırma gibi uygulamalara sıkça başvurulduğu görülmüştür.

Büyünün tarihçesi için İslami kaynaklara bakıldığında, Hz. Süleyman dönemi öne çıkmaktadır. Çünkü Hz. Süleyman’ın halkına göstermiş olduğu mucizeler, halkı tarafından sihir olarak adlandırılmıştır ve onu yalancılıkla suçlamışlardır. Bunun nedeni ise, o dönemde birçok sihirbaz olmasıdır. Allah C.C. da, sihir ile mucize arasındaki farkın anlaşılması için insanlara sihri öğretecek iki şahsı görevlendirmişti. Bu kişilerde, Kur’an-ı Kerim’in Bakara suresinin 102. ayetinde bahsedilen Harut ile Maruttur. Harut ile Marut insan görünümünde olan iki melektir ve insanlardan kötü kullanmayacaklarına dair söz aldıktan sonra, onlara sihri öğretmişlerdir.

Büyü ve Büyüler Hakkında Bilinmeyenler

Tarihi oldukça eski dönemlere kadar dayanan büyü hakkında bilmedikleriniz bu konulara ilgi duyan kişiler tarafından merak edilen sorulardandır. Büyü yaptırmanın tarihi, tarih öncesi dönemlere dayanmaktadır. Birçok medyum ve hoca tarafından yapılan büyüler, insan hayatını kolaylaştıran özelliklere de sahiptir. Büyünün yapılması, insanın başına gelen ve ona zorluk çıkaran olaylarda yardımcı bir araç olma özelliğindedir.

Büyü hakkında bilmedikleriniz sorusunda öne çıkan ilk bilgi, büyü yapımında insan eşyalarının kullanılmasıdır. Büyünün amacına göre, büyünün yapım işleminde büyü yapılacak olan kişinin bir eşyası muhakkak kullanılmak zorundadır. Bu durum, kan ile yerine getirilebileceği gibi, sadece 1 tel saç ile de karşılanabilir. Hatta bazı durumlarda tek bir resim bile yeterli olabilmektedir. Büyü yapılacak olan kişiye ait olan bir eşyanın olması ise, büyünün kişiyi direkt olarak etkisi altına almasının sağlanması açısından önemlidir.

Büyünün En Önemli Özelliği

Büyü ve büyüler hakkında en önemli özellik ise, yapılan bir büyünün etkisinin yıllar boyunca devam edebilecek olmasıdır. Ancak, çeşitli tılsım büyülerinden kaynaklı büyünün etkisi kırılabilmektedir. Ancak, yapılan büyünün etkisi hiçbir şekilde yok olmamaktadır. Kırılımı gerçekleştirilen bu etki, er ya da geç ortaya çıkacaktır. İnsan yapısı gereği, etrafında aurası olan bir varlıktır. Auranın yok olmasıyla, büyünün etkisi başlamaktadır. Auranın tekrar ortaya çıkması ise, muska ve tılsımlı büyülerle olmaktadır.

Büyünün genel yapılış amacı, bir kişiye istenilen şeyin dikta edilmesidir. Ancak genel büyü yapılışının dışında, kötü niyetle yapılan büyülerden korunmak amacıyla da büyü yapılabilmektedir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir