Kafir Ve Müslüman Cinler

Kul euzü birabbinnas melikinnas ilahinnas min şerril vesvasil hannas ellezi yüvesvisü Fi sudurinnas Minel cinneti vennas. Okumuş olduğum Ayeti kerime’de Allahu Teala “insanları ve cinleri yalnızca bana biat etsinler, iman etsinler diye yarattım.” diye buyurmuştur. Cin, konusuna giriş yapmadan önce “Melek” kavramı ile ilgili kafa yormak da fayda olacaktır.

Melek Nedir Yada Kimdir?

Melek,Allah u Teala Tarafından yaratılan, dişilik erkeklik kavramları olmayan, acıkmayan, susamayan yerde ve arşı ala’ da görev yapan ve yalnızca Allah’a ibadet eden ruhani varlıklardır. İslam inancına göre her bir insanın vücudunda görevli olan toplam 384 tane melek bulunmaktadır. Meleklerin sayısı tam olarak bilinmemekle beraber 4 büyük melek olan Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil meleklerin önderi ya da Peygamberi olarak bilinir.

Yukarıdaki ayet-i kerimede Allahu Teala, insanları ve cinleri yalnızca kendisine ibadet etsinler diye yarattığını buyurmuştur. Bu nedenle insan ve cin kavramları ile ilgili olarak İnsan, Allahu Teala’nın yaratmış olduğu ve en değerli varlık olarak dünyada yaşayan, bir geçiş döneminde olan, öldükten sonra tekrar dirilip ahiret hayatında sorgu ve suale çekilecek olan bir varlıktır.

Cin Nedir Yada Kimdir?

Cin: bir çeşit Ruhani mitolojik varlıklar olarak değerlendirilmektedir. Özellikle de insanlar aleminde korkulan, isimleri bile anılmaktan kaçınılan ve Allah tarafından yaratıldığına iman edilen çeşitli varlıklar olarak düşünülmektedir. Cinlerin kafiri ve müslümanı olur mu sorusunun cevabı çağlardan beri merak edilmiştir. Kafir cinler ile ilgili daha çok müslümanlara musallat oldukları düşünülür.

Cinlerin dini ile ilgili olarak akıl itibariyle insanlardan daha zayıf bir konumda bulunmaktadırlar. Akıl zayıflıkları ile ilgili ortaya çıkan açığı hızları ile kapatabilme yeteneğine sahiptirler. İnsanlar gibi bir düşünceye sahip değildirler bu onlara has bazı hallerin meydana getirdiği durumlar olarak bilinir. Onların da içinde sosyal hayat elbette ki mevcuttur. İnsanlar gibi çalışkan ve akıllı olanları da vardır. Ya da tembel ve zayıf olanları da vardır.

Cinlerin dini ile ilgili ne kadar cinler akıl konusunda biraz zayıf olsalar da akıl sahipleri gibi Allah’a kulluk görevlerini de aynı şekilde yerine getirirler. Fakat cinler içerisinde de insanlarda olduğu gibi din ayrımları mevcuttur. İnsanlara benzer şekilde Müslüman veya diğer dinlere bağlı olanları ya da ateist olanları da vardır.

Gerek İslam öncesinde yaşayan dinler bakımından duruma bakıldığında gerekse de İbrahim’i dinler açısından ele alındığında Cinlerin kafiri ve müslümanı olur mu konusu ile ilgili cin kavramı, pek çok inanışta geçmiştir. Bunlardan bazıları ise Yunan inancına göre daimon, Alman kültüründe Elf, Slav kültüründe rulaskas, Zerdüşt inancında davalar, hinduizmde Naralar, akhalar budizmde mara gibi kavramlar ile isimlendirilmişlerdir.

Rivayet olunduğuna göre bir ayeti kerimede Peygamber efendimiz Hz Muhammed’in Kur’an-ı Kerim’i okumalarını dinleyen cinler, bu durumu kendi yaşamış oldukları kavimlerine anlatmışlardır. Müslüman cinler ile ilgili cinler, yeryüzünü taramak üzere gruplar halinde yola çıkmışlardı ve bunlardan giden bir grup, ukaz panayırına giderken nahle mevkiinde Ashabı ile birlikte sabah namazını kılmakta olan Hz Muhammed’in tilavetini duyunca durup kulak kabartılar.

Müslüman cinler Kendi aralarında haberleşmelerine sebep olan Kur’an ayetlerini dinleyen cinler, bu durumu daha önce kendi kabilelerinin yaşadığı yerlere gidince bunu onlara anlattılar.

Kafir cinler ile ilgili Evet gerçekten de cin aleminde kafirlik ve Müslümanlık kavramları vardır. Tıpkı insanlar gibi irade ve şuur sahibidirler. Fakat İnsan aklına göre biraz daha zayıf durumdadırlar. Yukarıdaki paragrafta da belirtildiği gibi akılları ile ilgili ortaya çıkan bu açıklığı hızlı hareket etme kabiliyetleri aracılığı ile giderebilirler. Cinler, tıpkı insanlar gibi doğarlar, büyürler ve ölürler.

Cinlerle iletişim kurmak da mümkündür. Özellikle de karı koca arasını açma, kısmet bağlama, sihir ve büyü yapma, kısmet açma, kehanete bulunma gibi kavramlar ile ilgili cinler ile iletişim kurmak mümkün olmaktadır.

Cin, büyü ve metafizik konuları ile ilgilenen vatandaşların özellikle de alanında uzman Medyum Emir ile iletişime geçmeleri tavsiye olunur.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir